Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 304/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (TRACI MOC UCHWAŁA NR 208/13 I 209/13 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO D DNIA 6 GRUDNIA 2012 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 3/14 I 4/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 GRUDNIA 2014 R.)

 

Uchwała nr 304/13

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 listopada 2013 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (j.t. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b ust. 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie”

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

  2. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 

Skład Komisji:

1) Włodzimierz Dawidowski - przedstawiciel zarządu powiatu - przewodniczący,

2) Joanna Bożek - przedstawiciel zarządu powiatu,

3) Anna Świątkowska - przedstawiciel zarządu powiatu,

4) Ilona Miklewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

5) Magdalena Szachmytowska - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

 

§ 2

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej znajduje się w uchwale Nr XXXIII/227/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

§ 3

Tracą moc uchwała nr 208/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr 209/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 15-11-2013 07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 11-12-2014 11:49