Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 323/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014.


 

Uchwała Nr 323/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 9 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014, w związku z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przekazuje się uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych powiatu kwidzyńskiego, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, do zaciągania w 2014r. zobowiązań
z tytułu zawieranych umów (dotyczących m.in. zakupu nośników energii, wody, usług telefonicznych, wywozu nieczystości oraz innych umów związanych z niespodziewanymi awariami i remontami), których realizacja i termin zapłaty upływa w roku następnym tj. 2015 i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr 323/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 9 stycznia 2014 r. 

 

 

Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych, objętych upoważnieniem do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie;

 2. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie;

 3. Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie;

 4. Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie;

 5. Zespół Szkół Pondgimnazjalnych Nr 1 w Kwidzynie;

 6. Zespół Szkół Pondgimnazjalnych Nr 2 w Kwidzynie;

 7. Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie;

 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie;

 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie;

 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach;

 11. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie;

 12. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Barcicach;

 13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie;

 14. Domy dla Dzieci w Kwidzynie;

 15. Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Kwidzynie;

 16. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kwidzynie;

 17. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie;

 18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie;

 19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 09-01-2014 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 09-01-2014 12:17