Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 324/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2014.


Uchwała Nr 324/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 9 stycznia 2014 r.

 

 

 

 

 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2014.

 

Na podstawie § 8 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014 oraz §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616), uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Przekazuje się uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych powiatu kwidzyńskiego, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i danej grupy z wyłączeniem przesunięć planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz z wyłączeniem przesunięć w wydatkach bieżących między następującymi grupami:

 

 1. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 2. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

 3. świadczeń na rzecz osób fizycznych,

 4. wydatków na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

 5. dotacji na zadania bieżące.

 

§ 2

 

Uprawnienia, o których mowa w § 1 dotyczą również zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego, do których uprawniony jest Starosta, a w razie jego nieobecności Wicestarosta.

 

§ 3

 

 1. Zmiany w planach finansowych wydatków, o których mowa w § 1, mogą być wprowadzane na podstawie decyzji kierownika danej jednostki.

 2. Przeniesienia wydatków w planach finansowych mogą być dokonywane do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 1. Zawiadomienia o dokonanych zmianach w planach finansowych kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują niezwłocznie Zarządowi Powiatu, zbiorczo na koniec każdego miesiąca.

 1. Zawiadomienia, o których mowa w pkt 2 stanowią podstawę dla Skarbnika Powiatu do dokonania stosownych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2014r.

 

 

1. Starosta - Jerzy Godzik ......................................

 

2. Wicestarosta - Andrzej Fortuna ......................................

 

3. Członek Zarządu - Danuta Woronowicz ……………………………..

 

4. Członek Zarządu - Włodzimierz Dawidowski …………………………

 

 

Załącznik

do uchwały Nr 324/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 9 stycznia 2014 r.

 

 

Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych, objętych upoważnieniem do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2014:

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie;

 2. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie;

 3. Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie;

 4. Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie;

 5. Zespół Szkół Pondgimnazjalnych Nr 1 w Kwidzynie;

 6. Zespół Szkół Pondgimnazjalnych Nr 2 w Kwidzynie;

 7. Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie;

 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie;

 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie;

 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach;

 11. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie;

 12. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Barcicach;

 13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie;

 14. Domy dla Dzieci w Kwidzynie;

 15. Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Kwidzynie;

 16. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kwidzynie;

 17. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie;

 18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie;

 19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 09-01-2014 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 09-01-2014 12:18