Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 330/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności".


Uchwała nr 330/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 23 stycznia 2014 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b ust. 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności” oraz w celu przedłożenia Zarządowi Powiatu propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w składzie:

 

  1. Przewodniczący komisji - Renata Majda - przedstawiciel zarządu powiatu - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
  2. Członek komisji - Joanna Bożek - przedstawiciel zarządu powiatu
  3. Członek komisji - Anna Świątkowska - przedstawiciel zarządu powiatu
  4. Członek komisji - Ilona Miklewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowej
  5. Członek komisji - Iwona Łusiak - przedstawiciel organizacji pozarządowej

 

2. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 

§ 2

1. Komisja będzie pracowała zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej znajduje się w uchwale Nr XXXIII/227/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2013 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

§ 3

Komisja zakończy prace z dniem rozpatrzenia ofert.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 23-01-2014 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-01-2014 13:14