Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 331/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych -"Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności".


 

Uchwała Nr 331/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

W ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2013 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, określa się szczegółowy rodzaj zadań publicznych przewidzianych do zlecenia w 2014 roku oraz wysokość środków na zadanie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności” - 21 000 zł.

 

§ 2

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

 

§ 3

Termin składania ofert określa się do dnia 14 lutego 2014 roku.

 

§ 4

Otwarty konkurs ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 23-01-2014 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-01-2014 13:15