Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 337/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2014-03-06 12:25
dokument Uchwała Nr 338/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2014-03-06 12:26
dokument Uchwała nr 339/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wiesławowi Kicie - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu "Rozwój osobisty i zawodowy - lepszy start w przyszłość w ramach Programu Erasmus + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy uczniów i uczennic w celach edukacyjnych) - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 380/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 R.) 2016-11-09 13:28
dokument Uchwała nr 340/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie pełnomocnictwa Romany Pawelskiej - Sulot - Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach Programu Erasmus + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy uczniów i uczennic w celach edukacyjnych) - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. 2014-03-17 12:27
dokument Uchwała Nr 341/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2013. 2014-03-24 11:43
dokument Uchwała Nr 342/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kwidzyńskiego za 2013 r. 2014-03-24 11:45
dokument Uchwała Nr 343/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2014r. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHAŁA NR 350/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.) 2014-07-02 12:12