Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVI/264/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego" Panu Markowi Krzykowskiemu. 2014-04-07 12:04
dokument Uchwała Nr XXXVI/263/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego 2014-04-07 12:02
dokument Uchwała Nr XXXVI/262/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (TRACI MOC UCHWAŁA NR XXXVI/215/2009 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2009 R.)(ZMIENIONA UCHWAŁĄ VIII/45/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 29 KWIETNIA 2019R.) 2019-05-08 11:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/261/ 2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim. (TRACI MOC UCHWAŁA NR XXIX/205/2013 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2014 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.) 2015-07-06 08:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/260/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Prabutach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 2014-04-07 11:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/259/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. 2014-04-07 11:25
dokument Uchwała nr XXXVI/258/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014. 2014-04-07 11:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/257/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2014-04-07 11:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/256/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. 2014-04-07 11:09
dokument Uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kwidzyńskiego w roku 2013. 2014-04-07 10:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu kwidzyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2013. 2014-04-07 10:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/253/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kwidzyńskiego w roku 2013. 2014-04-07 09:32