Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XL/287/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2014 w formie dotacji celowej na realizację zadania, polegającego na wyburzeniu istniejącego budynku oraz wykonaniu projektu nowego budynku dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie. 2014-10-30 12:48
dokument Uchwała Nr XL/286/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o. z siedzibą Górki 3, 82-500 Kwidzyn. 2014-10-30 12:46
dokument Uchwała Nr XL/285/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia na okres 2015 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 2014-10-30 12:42
dokument Uchwała nr XL/284/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyznania Gminie Gardeja pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2015, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. 2014-10-30 12:37
dokument Uchwała nr XL/283/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyznania miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2015, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji "Mała retencja rzeki Liwy" w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego na obszarze pomiędzy ulicami Młynarską, Chmielną, Gospodarczą i Słowackiego w Kwidzynie. 2014-10-30 12:35
dokument Uchwała nr XL/282/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014. 2014-10-30 12:32
dokument Uchwała Nr XL/281/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2014-10-30 12:17
dokument Uchwała Nr XL/280/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego (TRACI MOC UCHWAŁA NR XXXV/251/2014 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 STYCZNIA 2014 R.) 2014-10-30 11:17
dokument Uchwała Nr XL/279/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy placówki opiekuńczo - wychowawczej "Domy dla Dzieci" w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8 oraz zmiany statutu "Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie" przy ul. Grudziądzkiej 8. 2014-10-30 11:02
dokument Uchwała Nr XL/278/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2014-10-30 10:56