Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 385/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 listopada 2014 r. o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Nr 176/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Dziecka Kwidzynie.

Uchwała Nr 385/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 6 listopada 2014 r.

 

o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Nr 176/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Dziecka Kwidzynie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Nr 176/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Dziecka Kwidzynie o treści:

„Zatrudnia się Panią Ewę Czeszejko- Szwangruber na stanowisku dyrektora Domu Dziecka w Kwidzynie w wymiarze 1 etatu.”

otrzymuje treść:

„Zatrudnia się Panią Ewę Czeszejko- Szwangruber na stanowisku dyrektora Centrum Domów dla Dzieci i jednocześnie dyrektora placówek opiekuńczo-wychowawczych:

  1. Domu dla Dzieci w Kwidzynie przy ul. Malborskiej 18B,
  2. Domu dla Dzieci w Kwidzynie przy ul. Staszica 27A,
  3. Domu dla Dzieci w Ryjewie przy ul. Donimirskich 4.

 w  wymiarze 1 etatu.”

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku.

 

§ 3

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu Powiatu  Kwidzyńskiego.

 

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmian organizacyjnych, polegających na wyodrębnieniu trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych i powołania Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie, o których mowa w uchwale Rady Powiatu nr XXXIV/237/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz w uchwale Rady Powiatu nr XL/279/2014 z dnia 27 października 2014 r.

 Ponadto zmiany te zostały podyktowane prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego postępowaniem administracyjnym o wydanie zezwoleń dla Powiatu Kwidzyńskiego na prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. Domu dla Dzieci w Kwidzynie przy ul. Malborskiej 18B, Domu dla Dzieci w Kwidzynie przy ul. Staszica 27A i Domu dla Dzieci w Ryjewie przy ul. Donimirskich 4. W wyniku tego postępowania Wojewoda stwierdził, że dotychczasowe zatrudnienie na stanowisku dyrektora nie jest dostosowane do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-11-2014 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 06-11-2014 12:23