Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 389/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 308/13 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2013R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 80/15 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.)

Uchwała Nr 389/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 20 listopada 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) art. 15 ust. 2a, 2b ust. 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/278/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

  2. W pracach komisji mogą uczestniczyć także (z głosem doradczym) osoby posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 

Skład komisji:

  1. Przewodnicząca Komisji - Renata Majda - przedstawiciel zarządu powiatu (Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie)

  2. Członek Komisji - Joanna Bożek - przedstawiciel zarządu powiatu

  3. Członek Komisji - Ewa Poteracka-Bednarczyk- przedstawiciel zarządu powiatu

  4. Bogdan Muchowski - przedstawiciel organizacji pozarządowej

  5. Wiesław Nowakowski - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

 

§ 2

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej znajduje się w uchwale Nr XL/278/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała nr 308/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 20-11-2014 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 20-11-2015 09:17