Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 390/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie pomocy społecznej.

Uchwała Nr 390/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 20 listopada 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/278/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/278/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, określa się szczegółowy rodzaj zadań publicznych przewidzianych do zlecenia w 2015 roku oraz wysokość środków na zadanie w zakresie pomocy społecznej:

 

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 85.000,00 zł.

 

§ 2

 

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia wykonania zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

§ 3

 

Termin składania ofert określa się do dnia 15 grudnia 2014 r.

 

§ 4

 

Otwarty konkurs ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 20-11-2014 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 20-11-2014 10:18