Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2015

1. Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2015r. o zmianie Zarządzenia Nr 50/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie.

2. Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu 026/13/14 pt. "Równi w zdrowiu - profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

3. Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2015.

4. Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2015.

5. Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

6. Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

7. Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacji budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

8.Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007r w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zmiana Zarządzenia Nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007r.

9. Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie powiatu kwidzyńskiego.

10. Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów w starostwie. Zmiana Zarządzenia Nr 25/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2009r.

11. Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 sierpnia 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie kwidzyńskiem. NIE PODLEGA PUBLIKACJI.  

12. Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie nałożenia obowiązku realizacji zadań obronnych przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie na potrzeby obronne państwa. Uchylone Zarządzeniem Nr 23/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 05 kwietnie 2019 r.

13. Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Kwidzyńksiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad pobierania odpłatności za wydanie dokumentów stanowiących informacje publiczną, aktów normatywnych i innych aktów prawnych lub dokumentów, oraz ich uwierzytelniania. Straciło moc Zarządzenia Nr 52/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2012r.

14. Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie powiatu kwidzyńskiego.

15. Odnosi się do Zarządzenia Nr 36/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r.

16. Odnosi się do Zarządzenia Nr 37/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r.

17. Odnosi się do Zarządzenia Nr 38/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r.

18. Odnosi się do Zarządzenia Nr 39/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r.

19. Odnosi się do Zarządzenia Nr 40/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r.

20. Odnosi się do Zarządzenia Nr 41/2015 i 42/2015 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 8 grudnia 2015r.

21. Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2013 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Zmiana Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2013r.

22. Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie.

23. Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego. Zmiana Zarządzenia Nr 6/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 maja 2015r.

24. Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zmiana Zarządzenia Nr 49/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2012r. Zarządzenie straciło moc - aktualne Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r.

25. Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Zmienione Zarządzeniem Nr 27/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2015r. ; Zmienione Zarządzeniem Nr 1/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 stycznia 2016r.

26. Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w powiecie kwidzyńskim.

27. Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Zmiana Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2015r.

28. Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2015r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Systemu Wykrywania i Alarmowania pod nazwą Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych.

29. Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w odniesieniu do zmian użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji wykonanej w ramach monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich.

30. Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zmiana Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2007r.

31. Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego.

32. Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania. Zmienione Zarządzeniem Nr 35/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2015r.

33. Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

34. Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Uchylone Zarządzeniem Nr 21/2017 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 29 maja 2017r.

35. Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2015 Starosty Kwidzyńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania. Zmiana Zarządzenia Nr 32/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2015r.

36. Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie nałożeniana Panią Aleksandrę Czarnobaj - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

37. Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

38. Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie nałożenia na Panią Iwonę Kruszyńską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

39. Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie nałożenia na Pana Piotra Tomczaka - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

40. Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie nałożenia na Panią Juliannę Makowską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

41. Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie nałożenia na Panią Katarzynę Piasek - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

42. Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie nałożenia na Panią Mirosławę Wasiniak - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

43. Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego oraz zasad jej koordynacji. Zmiana Zarządzenia Nr 20/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2013r.

44. Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 czerwca 2013r.; Zmienione Zarządzeniem Nr 47/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2017r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 15-01-2015 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 11-04-2019 11:48