Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. 2015-04-02 09:54
dokument Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. o zmianie uchwały nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2015-04-02 09:58
dokument Uchwała nr IV/20/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2015. 2015-04-02 10:09
dokument Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2015-04-02 10:11
dokument Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 2015-04-02 10:12
dokument Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie darowizny na rzecz Gminy Kwidzyn nieruchomości gruntowej. 2015-04-02 10:15
dokument Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Otłowiec gmina Gardeja pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Gminą Gardeja. 2015-04-02 10:16
dokument Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. 2015-04-02 10:18
dokument Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr XL/280/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2015-04-02 10:26