Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.

Uchwała Nr XXXIV/243/2013

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/172/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego z dniem 01.01.2014 r. 

§ 5 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

Załączniki do pobrania:

1. załacznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. objaśnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-05-2015 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2015 08:25