Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr III/16/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.

Uchwała Nr III/16/2015

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015.

 

§ 3

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XXXIV/243/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego z dniem 01.01.2015 r. 

 

§ 5 

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. objaśnienia do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-05-2015 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2015 08:32