Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 60/15 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej.

Uchwała Nr 60/15

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 687 z późniejszymi zmianami)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 2.

 

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z 16.07.2015r. dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, n4 522 na obszarze Powiśla” -odc. DW 522 Kamienna - Prabuty

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Opiniowanie przez Zarząd Powiatu inwestycji na drogach publicznych wynika z art. 11b ust 1ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 268 z późniejszymi zmianami).

Pismem z dnia 16.07.2015r. ( data wpływu 20.07.2015r.) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem dotyczącym wydania opinii zgodnie z art. 11b Ustawy 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, n4 522 na obszarze Powiśla” -odc. DW 522 Kamienna - Prabuty . Do pisma załączono plany zagospodarowania wraz z opisem inwestycji - charakterystyką przedsięwzięcia.

Założenia projektowe drogi:

Inwestycja drogowa obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 522 Kamienna - Prabuty km 13+056 -19+957. Istniejąca droga jest drogą o nawierzchni bitumicznej, szerokości 4,2 - 5,5m, z poboczem szerokości ~ 1,0m. Droga posiada skrzyżowania z drogami publicznym. Na drodze zlokalizowane są zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne na pola oraz do posesji. Droga odwadniana jest powierzchniowo do rowów przydrożnych, które wymagają renowacji ze względu na ich zamulenie. Istniejąca nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym z licznymi ubytkami i spękaniami.

W rozwiązaniu projektowym zawarto przebudowę i budowę zatok autobusowych. Jezdnię zaprojektowano w śladzie istniejącej, regulując szerokość oraz łuki poziome. Przyjęto w projekcie odtworzenie istniejących zjazdów.

Z uwagi na przystanek autobusu szkolnego poszerzone pobocze z prawej strony drogi przedłużono do skrzyżowania z DP 3146G w km 13+802. Skrzyżowanie to zaprojektowano jako proste, promienie skrętu R=10 m i R = 12m. Zrealizowanie projektowanego układu drogowego poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają oraz eliminują wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, obiekty budowlane oraz zdrowie ludzi.

Na podstawie otrzymanych materiałów i informacji należy stwierdzić, że zadanie „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, n4 522 na obszarze Powiśla” -odc. DW 522 Kamienna - Prabuty” otrzymuje opinię pozytywną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 20-08-2015 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 20-08-2015 12:43