Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 109/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2016-03-04 09:21
dokument Uchwała Nr 110/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2016 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2016-03-04 09:23
dokument Uchwała Nr 111/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 marca 2016r. o zmianie uchwały Nr 108/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2016r. 2016-03-14 14:49
dokument Uchwała nr 112/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiące własność Powiatu Kwidzyńskiego, która z mocy prawa stała się własnością Województwa Pomorskiego. 2016-03-21 11:51
dokument Uchwała nr 113/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu(dot. Anieli Borysiuk). 2016-03-21 11:59
dokument Uchwała nr 114/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu(dot. Wiesława i Danuty Faltynowskich). 2016-03-21 12:02
dokument Uchwała nr 115/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu(dot. Jarosław i Magdalena Połajdowicz). 2016-03-21 12:04
dokument Uchwała nr 116/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu(dot. Henryka i Małgorzaty Przestrzelskich). 2016-03-21 12:06
dokument Uchwała nr 117/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2016-03-25 08:41
dokument Uchwała nr 118/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2016 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2016-03-25 08:43
dokument Uchwała nr 119/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2015. 2016-04-04 12:10
dokument Uchwała nr 120/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kwidzyńskiego za 2015 r. 2016-04-04 12:14
dokument Uchwała nr 121/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2016 r.- "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2016-04-04 12:17
dokument Uchwała nr 122/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2016r. 2016-04-04 12:20
dokument Uchwała nr 123/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2016r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 98/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2016R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 140/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R.) 2016-07-04 11:20