Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 124/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 100/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 2016-04-07 14:00
dokument Uchwała nr 125/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kwidzyńskim na lata 2016-2018. 2016-04-15 10:32
dokument Uchwała nr 126/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III". 2016-04-15 10:36
dokument Uchwała nr 127/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2016 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2016-04-21 14:53
dokument Uchwała nr 128/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiące własność Powiatu Kwidzyńskiego, która z mocy prawa stała się własnością Województwa Pomorskiego. 2016-04-29 09:26