Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 186/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2016-11-09 08:38
dokument Uchwała Nr 187/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego. 2016-11-09 08:40
dokument Uchwała Nr 188/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2008 2016-11-09 08:51
dokument Uchwała Nr 189/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. 2016-11-09 08:52
dokument Uchwała Nr 190/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 R. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiegona na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. 2016-11-09 08:52
dokument Uchwała Nr 190a/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Eurostypendia dla uczniów" edycja 2008/2009" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. 2016-11-09 08:37