Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 163/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. 2016-09-09 09:56
dokument Uchwała nr 164/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2016-09-09 12:25
dokument Uchwała nr 165/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności w roku szkolnym 2016/2017. 2016-09-09 10:04
dokument Uchwała nr 166/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (edycja 2017). 2016-09-09 10:06
dokument Uchwała nr 167/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Gurcz). 2016-09-09 10:08
dokument Uchwała nr 168/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dubiel). 2016-09-09 10:09
dokument Uchwała nr 169/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg gminnych (Korzeniewo). 2016-09-09 10:10
dokument Uchwała Nr 170/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 września 2016r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. 2016-09-22 11:18
dokument Uchwała Nr 171/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńśkiego z dnia 22 września 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy nr WRR/000219/11/D z dnia 16 września 2016 roku o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G 2016-09-22 11:34
dokument Uchwała Nr 172/16 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2016r. 2016-09-28 09:14
dokument Uchwała Nr 173/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2016r.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 195/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 R.) 2016-12-28 08:58
dokument Uchwała nr 174/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości dla usług pielęgniarki szkolnej. 2016-10-17 08:01