Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 175/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie udzielenia Województwu Pomorskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego wobec Instytucji Zarządzającej oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu pozakonkursowego: "Zdolni z Pomorza - Powiat Kwidzyński". 2016-10-17 08:09
dokument Uchwała nr 176/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego/Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w roli partnera do realizacji projektu "Powiślańskie e-zdrowie" w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP 2014-2020 (RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16). 2016-10-17 08:12
dokument Uchwała nr 177/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2016r. 2016-10-17 08:32
dokument Uchwała nr 178/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 2016-10-20 12:38
dokument Uchwała nr 179/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 2016-10-20 12:39
dokument Uchwała nr 180/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej. 2016-10-20 12:45
dokument Uchwała nr 181/16 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego. 2016-10-28 08:18