herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

2017

1. Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia zasad pobierania odpłatności za wydanie dokumentów stanowiących informację publiczną, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, aktów normatywnych i innych aktów prawnych lub dokumentów oraz ich uwierzytelniania.

2. Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów związanych z realizacją zadań zleconych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

3. Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego.

5. Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tutułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego.

6. Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majatku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie - komputerów stacjonarnych.

7. Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Trzaskę - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Centrum Kształćenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

8. Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie nałożenia na Panią Mirosławę Wasiniak - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

9. Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie utworzenia składu informatycznych nośników danych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

10. Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2017.

11. Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie na rok 2017.

12. Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2017r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.

13. Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 marca 2017r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 64/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.  w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Zmienione Zarządzenie Nr 64/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016r.

14. Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanym ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość Edukacji Zawodowej.

15. Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powieci kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej.

16. Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2017 rok oraz korekty podatku naliczonego za 2016 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

17. Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Kwidzyńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z udziałem miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z terenu powiatu kwidzyńskiego.

18. Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych lub staży zawodowych organizowanych w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” nr RPPM.03.03.01-22-0004/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

19. Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zmienione Zarządzenie Nr 6/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2007r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 02-01-2017 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 21-04-2017 14:35