Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XIX /104 /2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2017 roku.

Uchwała Nr XIX /104 /2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

o zmianie uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2017 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Kwidzyna, Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, Wójtów Gmin: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki oraz Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Załącznik Nr 1, wymieniony w § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/85/2016, otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Załącznik nr 2, wymieniony w § 2 ust. 3 uchwały Nr XVII/85/2016, otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. Załącznik nr 3, wymieniony w § 3 ust. 1 uchwały Nr XVII/85/2016, otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

 

Zmiana uchwały XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2017 roku, związana jest z zakończeniem działalności 2 aptek, tj.:

  1. Apteka CENTRALNA przy ul. Chopina 6 w Kwidzynie,
  2. Apteka NOVA MMB przy ul. Jagiełły 8/10 w Prabutach.

 

W związku z tym wprowadza się zmiany w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kwidzyna (Załącznik Nr 1) i w harmonogramie dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kwidzyna na rok 2017 (Załącznik Nr 2 obowiązujący z chwilą zaprzestania całodobowego dyżuru apteki „Dbam o Zdrowie”
w Kwidzynie) a także w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Prabuty (Załącznik Nr 3), poprzez nadanie ww. załącznikom nowego brzmienia.

 

Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), został zaopiniowany przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, Wójta Gminy Gardeja, Wójta Gminy Kwidzyn, Wójta Gminy Ryjewo, Wójta Gminy Sadlinki oraz przez Gdańską Okręgowa Radę Aptekarską.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały XIX /104/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia  2017 r.

 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kwidzyna

 

 

LP.

APTEKA

 

DANE TELEADRESOWE

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek

sobota

niedziela

1

ALBA

82-500 Kwidzyn, ul. Korczaka 10B

tel. (55) 279-78-43

800 - 2000

800 - 2000

nieczynna

2

DBAM O ZDROWIE  (Carrefour)

82-500 Kwidzyn, ul. 3 Maja 26 

tel. (55) 275-99-00

CZYNNA CAŁODOBOWO

3

EURO APTEKA  (Kaufland)

82-500 Kwidzyn, ul. Krótka 4

tel. 512 920 439

900 - 2100

900 - 2100

900 - 1900

4

FARMACJA 24

82-500 Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 52

tel. (55) 261-03-26

800 - 2000

800 - 1300

nieczynna

5

GEMINI

82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 27

tel. (55) 261-06-52

800 - 2000

800 - 1800

nieczynna

6

MEDAPTEKA

82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 22

tel. (55) 246-72-76

800 - 1900

800 - 1400

nieczynna

7

MEDICA

82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

tel. (55) 279-43-27

800 - 1800

900 - 1300

nieczynna

8

NA ZDROWIE  (Biedronka)

82-500 Kwidzyn, ul. Słowackiego 4

tel. (55) 261-09-20

800 - 2000

800 - 1800

900 - 1500

9

STAROMIEJSKA

82-500 Kwidzyn, ul. Targowa 15

tel. (55) 247-27-02

800 - 1900

900 - 1300

nieczynna

10

VITAMINKA 1

82-500 Kwidzyn, ul. Sokola 7a

tel. (55) 261-60-19

800 - 1800

900 - 1400

nieczynna

11

VITAMINKA 2

82-500 Kwidzyn, ul. Mickiewicza 5

tel. (55) 279-30-30

800 - 1800

800 - 1500

nieczynna

12

WRACAM DO ZDROWIA

82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 25a

tel. (55) 261-03-32

800 - 2000

800 - 1600

nieczynna

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały XIX /104/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

 

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kwidzyna na rok 2017*

LP.

APTEKA

 

DANE TELEADRESOWE

DYŻURY NA ROK 2017

dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta

i inne dni wolne od pracy

1

ALBA

82-500 Kwidzyn, ul. Korczaka 10B

tel. (55) 279-78-43

7,19,31.III; 12,24.IV; 6,18,30.V; 11,23.VI; 5,17,29.VII;

10,22.VIII; 3,15,27.IX; 9,21.X; 1,14,26.XI; 8,20.XII

2

DBAM O ZDROWIE  (Carrefour)

82-500 Kwidzyn, ul. 3 Maja 26 

tel. (55) 275-99-00

8,20.III; 1,13,25.IV; 7,19,31.V; 12,24.VI; 6,18,30.VII;

11,23.VIII; 4,16,28.IX; 10,22.X; 3,15,27.XI; 9,25.XII

3

EURO APTEKA  (Kaufland)

82-500 Kwidzyn, ul. Krótka 4

tel. 512 920 439

9,21.III; 2,14,26.IV; 8,20.V; 1,15,25.VI; 7,19,31.VII;

12,24.VIII; 5,17,29.IX; 11,23.X; 4,16,28.XI; 10,22.XII

4

FARMACJA 24

82-500 Kwidzyn, ul. Brat. Narodów 52

tel. (55) 261-03-26

10,22.III; 3,15,27.IV; 9,21.V; 2,14,26.VI; 8,20.VII;

1,13,25.VIII; 6,18,30.IX; 12,24.X; 5,17,29.XI; 11,23.XII

5

GEMINI

82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 27

tel. (55) 261-06-52

11,23.III; 4,16,28.IV; 10,22.V; 3,13,27.VI; 9,21.VII;

2,14,26.VIII; 7,19.IX; 1,13,25.X; 6,18,30.XI; 12,24.XII

6

MEDAPTEKA

82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 22

tel. (55) 246-72-76

12,24.III; 5,17,29.IV; 11,23.V; 7,16,28.VI; 10,22.VII;

3,15,27.VIII; 8,20.IX; 2,14,26.X; 7,19.XI; 1,13,21.XII

7

MEDICA

82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

tel. (55) 279-43-27

1,13,25.III; 6,18,30.IV; 12,24.V; 5,17,29.VI; 11,23.VII; 4,16,28.VIII; 9,21.IX; 3,15,27.X; 8,20.XI; 2,14,26.XII

8

NA ZDROWIE  (Biedronka)

82-500 Kwidzyn, ul. Słowackiego 4

tel. (55) 261-09-20

2,14,26.III; 7,19.IV; 1,13,25.V; 6,18,30.VI; 12,24.VII;

5,17,29.VIII; 10,22.IX; 4,16,28.X; 9,21.XI; 3,15,27.XII

9

STAROMIEJSKA

82-500 Kwidzyn, ul. Targowa 15

tel. (55) 247-27-02

3,15,27.III; 8,20.IV; 2,14,26.V; 4,19.VI; 1,13,25.VII;

6,18,30.VIII; 11,23.IX; 5,17,29.X; 10,22.XI; 4,16,28.XII

 10

VITAMINKA 1

82-500 Kwidzyn, ul. Sokola 7a

tel. (55) 261-60-19

4,16,28.III; 9,21.IV; 3,15,27.V; 8,20.VI; 2,14,26.VII;

7,19,31.VIII; 12,24.IX; 6,18,30.X; 12,23.XI; 5,17,29.XII

11

VITAMINKA 2

82-500 Kwidzyn, ul. Mickiewicza 5

tel. (55) 279-30-30

5,17,29.III; 10,22.IV; 4,16,28.V; 9,21.VI; 3,15,27.VII;

8,20.VIII; 1,13,25.IX; 7,19,31.X; 11,24.XI; 6,18,30.XII

12

WRACAM DO ZDROWIA

82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 25a

tel. (55) 261-03-32

6,18,30.III; 11,23.IV; 5,17,29.V; 10,22.VI; 4,16,28.VII;

9,21.VIII; 2,14,26.IX; 8,20.X; 2,13,25.XI; 7,19,31.XII

 

*Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kwidzyna na rok 2017   obowiązuje z chwilą zaprzestania całodobowego dyżuru apteki „Dbam o Zdrowie”

 

Czas trwania dyżuru:

 

  1. – od godziny 21.00 do godziny 8.00 następnego dnia;
  2. – od godziny 21.00 do godziny 9.00 następnego dnia;
  3. – od godziny 19.00 do godziny 8.00 następnego dnia;
  4. święta i inne dni wolne od pracy – od godziny 8.00 do godziny 8.00 następnego dnia lub do godziny 9.00, jeżeli ten następny dzień wypada w niedzielę (tj. 11.XI.2017);
  5. w dniach przedświątecznych:

- Wielka Sobota – od godziny 20.00 do godziny 8.00 następnego dnia,

- Wigilia i Sylwester – od godziny 8.00 do godziny 8.00 następnego dnia.

 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały XIX /104/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia  2017 r.

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Prabuty

 

LP.

APTEKA

 

DANE TELEADRESOWE

GODZINY PRACY

DYŻUR TYGODNIOWY

Dyżur rozpoczyna się

w poniedziałek o godz. 8.00 i trwa do następnego poniedziałku do godz. 8.00

poniedziałek - piątek

sobota

niedziela

1

JABŁOŃSKICH

ul. Daszyńskiego 1A

82-550 Prabuty

tel. (55) 278-00-32

800 - 1800

2000 - 2030

800 - 1300

2000 - 2030

nieczynna

20.03.–26.03.2017

3.04.–  9.04.2017

1.05.– 7.05.2017

22.05.–28.05.2017

12.06.–18.06.2017

3.07.–  9.07.2017

24.07.–30.07.2017

14.08.–20.08.2017

4.09.–10.09.2017

25.09.– 1.10.2017

16.10.–22.10.2017

6.11.–12.11.2017

27.11.– 3.12.2017

18.12.–24.12.2017

2

MANDRAGORA

ul. Łąkowa 33

82-550 Prabuty

tel. (55) 278-18-88

800 - 1700

czynna w czasie dyżuru

nieczynna

6.03.–12.03.2017

27.03.– 2.04.2017

17.04.–23.04.2017

8.05.–14.05.2017

29.05.– 4.06.2017

19.06.–25.06.2017

10.07.–16.07.2017

31.07.– 6.08.2017

21.08.–27.08.2017

11.09.–17.09.2017

2.10.– 8.10.2017

23.10.–29.10.2017

13.11.–19.11.2017

4.12.–10.12.2017

25.12.–31.12.2017

3

WRACAM DO ZDROWIA

ul. Łąkowa 27

82-550 Prabuty

tel. (55) 278-12-66

800 - 1900

800 - 1500

nieczynna

13.03.–19.03.2017

10.04.–16.04.2017

24.04.–30.04.2017

15.05.–21.05.2017

5.06.–11.06.2017

26.06.– 2.07.2017

17.07.–23.07.2017

7.08.–13.08.2017

28.08.– 3.09.2017

18.09.–24.09.2017

9.10.–15.10.2017

30.10.– 5.11.2017

20.11.–26.11.2017

11.12.–17.12.2017

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 07-02-2017 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2017 08:41