herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 238/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2017r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017r.

Uchwała Nr 238/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 kwietnia 2017r

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017r.

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 Uchwały nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12.12.2016r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 do wysokości 88.062.428,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 31.246,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 do wysokości 93.016.228,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 31.246,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między grupami i rozdziałami w wysokości 2.006.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w następujących działach:

- w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe w wysokości 2.000.000,00 zł,

- w dz. 750 Administracja publiczna w wysokości 5.500,00 zł,

- w dz. 926 Kultura fizyczna w wysokości 800,00 zł.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. uzasadnienie do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 12-04-2017 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2017 10:11