herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała nr 241/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2017r w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2017 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego".

 

Uchwała nr 241/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 maja 2017 r.

 

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2017 r. - „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/83/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 8 maja 2017 r. z otwarcia i opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r., Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wybiera do realizacji następującą ofertę zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość udzielonej dotacji

1.

 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Kwidzyn

„Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”

158 000 zł

 

 

§ 2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się właściwemu członkowi zarządu powiatu.

 

§ 3

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego podlegają ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 12-05-2017 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 12-05-2017 09:15