Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/113/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kwidzyńskiego. 2017-06-29 13:42
dokument Uchwała Nr XXIII/114/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2017 roku. 2017-06-29 13:45
dokument Uchwała Nr XXIII/115/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2017-06-29 13:47
dokument Uchwała Nr XXIII/116/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn, nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Ogrodowej w Kwidzynie 2017-06-29 13:49
dokument Uchwała Nr XXIII/117/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w miejscowości Dankowo 13A gm. Kwidzyn. 2017-06-29 13:51
dokument Uchwała Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. 2017-06-29 13:52
dokument Uchwała Nr XXIII/119/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2017-06-29 13:57
dokument Uchwała nr XXIII/120/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017. 2017-06-29 14:03
dokument Uchwała Nr XXIII/121/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2016 r. 2017-06-29 14:05
dokument Uchwała nr XXIII/122/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2016r. 2017-06-29 14:16
dokument Uchwała Nr XXIII/123/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 2017-06-29 14:17