herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr XXIII/119/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.

Uchwała

Nr XXIII/119/2017

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

 

 

o zmianie uchwały nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 j.t. z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 j.t. z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1) Załącznik nr 1 wymieniony w § 1 ust. 1. uchwały nr XVIII/96/2016 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 wymieniony w § 1 ust. 2. uchwały nr XVIII/96/2016 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. objaśnienia do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 30-06-2017 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2017 08:55