herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 269/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Prabutach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Uchwała nr 269/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 814, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Pana Tomasza Brodackiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki, którą kieruje.

§ 2

W ramach posiadanego upoważnienia do składania oświadczeń woli, o których mowa w § 1 dyrektor jednostki może zaciągać zobowiązania do wysokości wynikającej z planu finansowego wydatków tej jednostki.

§ 3

Wprowadza się wzór upoważnienia określony w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się staroście.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                    do uchwały nr 269/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

  z dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Upoważnienie

Zarząd Powiatu upoważnia:

Pana Tomasza Brodackiego

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.

 

Upoważnienie ważne jest do odwołania.

 

Cofa się upoważnienie nr 50/2016 z 31. 08. 2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 01-08-2017 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2017 14:15