herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Data wpływu Imię i nazwisko, bądź nazwa Inwestora, nr sprawy Adres i opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o upływie terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja  o braku sprzeciwu
03.10.2017 Gmina Kwidzyn Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż działek geodezyjnych nr 28/1, 10/1, 10/2 w m. Lipianki, dz. nr 28/1, 29, 30, 16/4, 16/9, 13/4, 10/2, 4, 10/1, 8/1, obręb 0015, Lipianki, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu
03.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4kV, dz. nr 26/5, 29/2, 51, 26/3, 30/1, obręb Pułkowice, gm. Ryjewo   brak sprzeciwu
05.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymiana transformatora w stacji oraz budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalno-gospodarczego, dz. nr 75/3, 77/2, 75/4, obręb 0002 Brachlewo, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu
10.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa sieci energetycznej dla zasilania energetycznego domu jednorodzinnego w Okrągłej Łące, dz. nr 119/1, 119/2, obręb 0009 Okrągła Łąka, gm. Sadlinki   brak sprzeciwu
10.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej nN 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Misia Uszatka, dz. nr 61/82, obręb 0002, m. Kwidzyn   brak sprzeciwu
10.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego w m. Lipianki, dz. nr 16/6, 28/1, obręb 0015 Lipianki, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu
11.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych, dz. nr 54/162, 54/219, obręb 0005, m. Prabuty   brak sprzeciwu
11.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania garaży, dz. nr 215/6, 215/7, 216/1, 216/7, obręb 0010 Kwidzyn, m. Kwidzyn   brak sprzeciwu
19.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4kV do zasilania oświetlenia drogowego, dz. nr 176/17, 180, obręb 0003, m. Kwidzyn   brak sprzeciwu
19.10.2017 Energa Operator S.A. siedziba w Gdańsku Budowa sieci elektroenergatycznej napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV, dz. nr 110/5, 111/3, 110/6, 111/2, 112/1, 113/1, 114, 125, 126, 137/3, 137/5, 137/4, 138, 139/1, 139/3, 137/6, obręb Krzykosy, dz. nr 165/5, obręb Bądki, gm. Gardeja   brak sprzeciwu
19.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej 0,4kV, dz. nr 40/7, 40/8, 53/3, 158, obręb Grabówko, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu
19.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie drogowe, dz. nr 146, Rakowiec, gm. Kwidzyn   Przekazano zgodnie z kompetencją
19.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie drogowe, dz. nr 60, Górki, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu
19.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr 92/21, 101/5, obręb Jakubowo, gm. Prabuty   brak sprzeciwu
19.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie drogowe, dz. nr 235/4, obręb Rakowiec, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu
20.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, dz. nr 285/1, 285/2, 295/6, obręb 0025 Tychnowy, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu
25.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i wymiana transformatora w stacji transformatorowej w celu przyłączenia do sieci budynku obiektu sportowego, dz. nr 203/15, 203/14, 203/17, 93, obręb 0010 Ryjewo, gm. Ryjewo   brak sprzeciwu
26.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Mareza, ul. Długa, dz. nr 269/10, 269/12, 269/13, 269/14, obręb 0016 Mareza, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu
26.10.2017 Energa Operator S.A. oddział Olsztyn Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa przyłącza dla zasilania budynku na dz. nr 25/1, dz.nr 20, 18/1, 19/6, 19/4, 15, 16, 19/2, 25/1, 28/1, 24, obręb Rakowieckie Pole, gm. Kwidzyn   brak sprzeciwu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Łapacz 04-10-2017 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Łapacz 06-12-2017 14:10