Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 291/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej.

Uchwała Nr 291/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 3 października 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814z późniejszymi zmianami) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Pozytywnie opiniuje wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Rozpędziny na odcinku od km: 3+103,39 do km: 3+568,63 polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Opiniowanie przez Zarząd Powiatu inwestycji na drogach publicznych wynika z art. 11b ust 1ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami).

Pismem z dnia 22.09.2017r. ( data wpływu 29.09.2017r.) Wójt Gminy Kwidzyn działając z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem dotyczącym wydania opinii zgodnie z art. 11b Ustawy 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Rozpędziny na odcinku od km: 3+103,39 do km: 3+568,63 polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego”. Do pisma załączono plany zagospodarowania wraz z opisem inwestycji - charakterystyką przedsięwzięcia.

Założenia projektowe drogi:
Rozbudowywana droga wojewódzka nr 532 łączy miasto Kwidzyn z m. Sadlinki. Jest wyposażona w jezdnię o szer. 5 -6m oraz obustronne pobocza gruntowe i rowy przydrożne. Do ul. są włączone drogi gminne oraz zjazdy do działek budowlanych. Rozbudowa drogi obejmuje budowę ciągu pieszo rowerowego od km: 3+103,39 do km: 3+568,63. W ramach rozbudowy przebudowana jest istn. pętla autobusowa przy istn. wiadukcie kolejowym oraz budowa sygnalizacji świetlnej dla uporządkowania ruchu pieszo rowerowego i samochodowego na wąskim pasie drogowym pod wiaduktem.Projektuje się rozbudowę drogi wojewódzkiej o ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50m oraz zatokami autobusowymi. Odwodnienie drogi planuje się poprzez wpusty deszczowe włączone do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych. Istn. przepusty na rowach melioracyjnych pod drogą będą przebudowane. Usunięcie kolizji uzbrojenia poziemnego kolidującego z rozbudowa drogi będzie zaprojektowane zgodnie z warunkami uzyskanymi od użytkowników infrastruktury.

Na podstawie otrzymanych materiałów i informacji należy stwierdzić, że zadanie inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Rozpędziny na odcinku od km: 3+103,39 do km: 3+568,63 polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego” otrzymuje opinię pozytywną.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 05-10-2017 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 05-10-2017 07:57