herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 297/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej.

Uchwała Nr 297/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 15 listopada 2017 r.

 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. zakresie pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ), art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, określa się szczegółowy rodzaj zadań publicznych przewidzianych do zlecenia w 2018 roku oraz wysokość środków na zadanie w zakresie pomocy społecznej:

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 85 000,00 zł.

 

§ 2

 

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia wykonania zadania publicznego z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

§ 3

 

Termin składania ofert określa się do dnia 11 grudnia 2017 r.

 

§ 4

 

Otwarty konkurs ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 16-11-2017 07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 16-11-2017 07:20