herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 301/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

Uchwała Nr 301/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 15 listopada 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej określa się zadanie publiczne przewidziane do zlecenia w 2018 roku oraz wysokość środków na zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. zadanie: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

  2. wysokość środków - 60.725,88 zł.

 

§ 2

 

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia wykonania zadania publicznego z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

§ 3

 

Termin składania ofert określa się do dnia 8 grudnia 2017 r.

 

§ 4

 

Otwarty konkurs ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 16-11-2017 07:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 16-11-2017 07:25