herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 302/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017r.

 

 

 

Uchwała Nr 302/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 23 listopada 2017 r.

 

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017r.

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 Uchwały nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12.12.2016r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 do wysokości 90.709.210,00 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 52.546,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały;

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 do wysokości 95.663.010,00 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 52.546,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały;

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między grupami w wysokości 23.215,00, w następujących działach:

1) 801 Oświata i wychowanie w wysokości 11.700,00 zł,

2) 855 Rodzina w wysokości 11.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

4. Dokonuje się przesunięcia środków z:

1) rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 70.680,00 zł na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 , do rozdziału:

a) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.100,00 zł,

b) 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 3.333,00 zł,

c) 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 1.049,00 zł,

d) 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 65.198,00 zł,

2) rezerwy celowej na regulacje płacowe oraz wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych w wysokości 14.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, do rozdziału:

a) 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 8.389,00 zł,

b) 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 6.311,00 zł;

 

5. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3 do uchwały;

6. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu w 2017 roku zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. załącznik nr 3 do uchwały

4. załącznik nr 4 do uchwały

5. uzasadnienie do uchwały

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 30-11-2017 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 30-11-2017 09:43