herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

2018

1. Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

2. Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych. Straciło moc Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2013r.

4. Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie na rok 2018.

5. Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie istalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2018.

6. Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów w starostwie.

7. Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy pracownikom Starostwa Powiatowego w Kwidzynie podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

8. Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" (Nr umowy: RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16-00) - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 4, Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjlanych szkół zawodowych.

9. Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zmienione Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r.

10. Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniunr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

11. Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2018r. w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2018 rok oraz korekty podatku naliczonego za 2017 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 02-01-2018 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Wiśniewska 19-03-2018 08:40