Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 315/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w roli partnera do realizacji projektu "Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim" oraz udzielenia pełnomocnictwa Renacie Majdzie - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) - Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 06.02.02 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020. 2018-01-18 10:12
dokument Uchwała nr 316/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. 2018-01-17 09:16
dokument Uchwała nr 317/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 r. 2018-01-17 09:19
dokument Uchwała Nr 318/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2018r. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 336/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2018 R.) 2018-03-30 09:45
dokument Uchwała Nr 319/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego. 2018-01-30 11:01
dokument Uchwała nr 320/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku. 2018-01-30 11:08