Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 316/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

 

Uchwała nr 316/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 5 stycznia 2018 r. z otwarcia i opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r., Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wybiera do realizacji następujące oferty zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość udzielonej dotacji (w )

1.

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego

1 500

2.

Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy

Kwidzyn przy szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie

 

Organizacja i prowadzenie treningów techniczno - koordynacyjnych dla zawodników UMKS Kwidzyn oraz organizacja i prowadzenie otwartych zajęć w zakresie nauki posługiwania się mapą i kompasem dla mieszkańców Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego, w tym dzieci i młodzieży.

Organizacja wypoczynku dzieci młodzieży poprzez uczestnictwo w obozie kondycyjno - szkoleniowym w terminie ferii zimowych i wakacji letnich oraz zawodach sportowych na terenie Polski i innych krajów. Popularyzacja biegów na orientację poprzez organizację zawodów w biegach na orientację w powiecie kwidzyńskim.

7 000

3.

 

Kwidzyńskie Towarzystwo Pływackie

 

 

Organizacja imprezy sportowej

„Pływajmy razem”

3 900

4.

Dziecięca Szkółka Piłki Nożnej Smyk Kwidzyn

Turniej piłki nożnej
„DSPN Kwidzyn Cup 2018”

2 600

5.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Prabutach

Senioriada

4000

6.

Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny RODŁO

XV Ogólnopolski Unijny Bieg Uliczny

4 700

7.

Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „RODŁO”

Kwidzyn

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dzieci rocznika 2006.

Gramy fair play.

5 200

8.

Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny RODŁO

Organizacja i koordynacja szkolnych zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży powiatu kwidzyńskiego

5 600

9.

Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kwidzyn

V edycja sprawni i aktywny pod żaglami

4 000

10.

Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy Gdańsk

Warsztaty Wrotkarskie

1500

 

§ 2

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się właściwemu członkowi zarządu powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 17-01-2018 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 17-01-2018 09:16