Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 317/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 r.

 

Uchwała nr 317/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 4 stycznia 2018 r. z otwarcia i opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r., Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wybiera do realizacji następujące oferty zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość udzielonej dotacji (w zł)

1.

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego Kwidzyn

13 Międzynarodowy
17 Festiwal ANIMO KWIDZYN 2018

13 000

2.

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego Kwidzyn

Generacje Kreatywne 2018

8 500

3.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn

XXXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej
i Poezji Śpiewanej Szałamaja 2018

4 000

4.

Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Gardejskiej Gardanum

„Kawa na ławę - sąsiedzkie spotkania z cudzoziemcami”

1 500

5.

„Stowarzyszenie Samarytanin” Sztum

III Koncert Uwielbienia

2 000

6.

Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Kwidzynie

II Powiślańskie Dożynki Pszczelarskie

2 000

7.

Fundacja Most Szacunku -

„Pons Reverentiae”

Savoir vivre wokoło stołu i w teatrze

2 500

8.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Kwidzyn

Organizacja imprez kulturalnych
o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury powiatu kwidzyńskiego

2 000

9.

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. S
tanisława Kostki Rodowo

Piknik rodzinny

2 000

10.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Kwidzyn

Organizacja imprez kulturalnych
o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury powiatu kwidzyńskiego - wycieczka szlakiem historycznym powiatu kwidzyńskiego

1 000

11.

Fundacja Nowoczesny Konin

„Zabytkowo i Klockowo!” - Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu kwidzyńskiego dla dzieci

1500

 

§ 2

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się właściwemu członkowi zarządu powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 17-01-2018 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 17-01-2018 09:19