Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 222/1 w Korzeniewie gm. Kwidzyn.

Kwidzyn, dnia 04.04.2018 r.

WG-III.6821.8.2017.TD

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm. – zwany dalej Kpa)

Starosta Kwidzyński

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 04.04.2018 r. została wydana decyzja zobowiązująca właściciela do udostępnienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Korzeniewo, gm. Kwidzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 222/1 o powierzchni 0,5277 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1I/00000476/2, celem wykonania remontu elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani tj. spadkobiercy prawa własności przedmiotowej działki, mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, przy ul. Kościuszki 29b pok. nr 118 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) lub telefonicznie pod numerem 55 646 5043 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. do 27.04.2018 r.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

  1. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie – tablica ogłoszeń,
  2. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie – Biuletyn Informacji Publicznej,
  3. Urząd Gminy Kwidzyn – tablica ogłoszeń,
  4. Kurier Powiatu Kwidzyńskiego
  5. Aa. – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-04-2018 07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 13-04-2018 07:27