Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 340/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019".

 

Uchwała Nr 340/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ogłasza się drugi konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w ramach którego zostaną wykonane szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18) dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego - gminy: Gardeja, Ryjewo, Sadlinki oraz miasto i gmina Prabuty:

  a) urodzonych w roku 2006, kwalifikujących się do szczepienia w 2018 roku;

b) urodzonych w roku 2007, kwalifikujących się do szczepienia w 2019 roku.

 1. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz na stronie internetowej powiatu.

 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały, w tym:

  a) wzór formularza ofertowego - stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie,

b) projekt umowy - stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

 

§ 2.

 1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny złożonych ofert, w składzie:

  a) Aleksandra Gałka - przewodnicząca Komisji,

b) Joanna Zawadzka - wiceprzewodnicząca Komisji,

c) Anna Baranow - członek Komisji,

d) Agnieszka Mikołajczyk - członek Komisji.

 1. Kryteria oceny ofert i zakres działania Komisji określają zapisy zawarte w pkt. VII. i VIII. ogłoszenia o konkursie stanowiącego Załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Komisja rozwiązuje się z chwilą zakończenia postępowania konkursowego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwałą Nr XXIV/124/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. przyjęła program polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”. Program zakłada wykonanie szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) u 12-letnich dziewczynek zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy, skierowanej do dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców) oraz ich rodziców.

Zgodnie z art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej dokonuje się w drodze konkursu ofert. O przeprowadzeniu konkursu ofert jednostka samorządu terytorialnego ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

W konkursie ofert, ogłoszonym Uchwałą Nr 330/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2018 r. dokonano wyboru realizatora świadczeń w ramach programu będącego przedmiotem konkursu, w części obejmującej adresatów programu zamieszkałych na obszarze dwóch gmin powiatu kwidzyńskiego - miasto Kwidzyn i gmina Kwidzyn.

Mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do proponowanych w ramach programu polityki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych, a także w celu jak najpełniejszej realizacji „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego zdecydował o ogłoszeniu drugiego konkursu mającego na celu wyłonienie realizatora(ów) przedmiotowego programu, w ramach którego zostaną wykonane szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18) dziewczynek z roczników urodzenia 2006 i 2007, zamieszkałych na terenie gmin powiatu kwidzyńskiego, które nie zostały wskazane w ofercie złożonej do poprzedniego postępowania konkursowego - gminy: Gardeja, Ryjewo, Sadlinki oraz miasto i gmina Prabuty.

Środki na realizację programu pochodzą z budżetu powiatu kwidzyńskiego i budżetów gmin, które współfinansują szczepienia dziewczynek zamieszkałych na terenie danej gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik do uchwały - ogłoszenie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-04-2018 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 13-04-2018 09:18