herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała nr 344/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego".

 

Uchwała nr 344/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 10 maja 2018 r.

 

 

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 r. - „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/144/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 7 maja 2018 r. z otwarcia i opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 r., Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wybiera do realizacji następującą ofertę zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość udzielonej dotacji

1.

 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Kwidzyn

„Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”

 

152 000 zł

 

§ 2

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się właściwemu członkowi zarządu powiatu.

 

§ 3

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego podlegają ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 11-05-2018 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 11-05-2018 09:35