herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 345/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019".

 

Uchwała Nr 345/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 10 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w ramach którego zostaną wykonane szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18) dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego - gminy: Gardeja, Ryjewo, Sadlinki oraz miasto i gmina Prabuty:

a) urodzonych w roku 2006, kwalifikujących się do szczepienia w 2018 roku;

b) urodzonych w roku 2007, kwalifikujących się do szczepienia w 2019 roku.

 

  1. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz na stronie internetowej powiatu.

  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały, w tym:

    a) wzór formularza ofertowego - stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie,

b) projekt umowy - stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

 

§ 2.

  1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny złożonych ofert, w składzie:

a) Joanna Zawadzka - przewodniczący Komisji,

b) Anna Baranow - zastępca przewodniczącego Komisji,

c) Agnieszka Mikołajczyk - członek Komisji.

  1. Kryteria oceny ofert i zakres działania Komisji określają zapisy zawarte w pkt. VII. i VIII. ogłoszenia o konkursie stanowiącego Załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Komisja rozwiązuje się z chwilą zakończenia postępowania konkursowego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Konkurs ofert, ogłoszony Uchwałą Nr 340/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, został zamknięty bez wyboru oferty.

Zachodzi zatem konieczność ponownego ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora

ww. Programu, w ramach którego zostaną wykonane szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18) dziewczynek z roczników urodzenia 2006 i 2007 zamieszkałych na terenie gmin: Gardeja, Ryjewo, Sadlinki oraz miasta i gminy Prabuty.

Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu kwidzyńskiego i budżetów gmin, które współfinansują szczepienia dziewczynek zamieszkałych na terenie danej gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik do uchwały - ogłoszenie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 11-05-2018 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 11-05-2018 09:48