herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza wyniki postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego".