herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu czerwcu 2018 r.

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego

w miesiącu czerwcu 2018 r.

 

1.

Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

 1. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu za 2017 rok.

 2. Sprawy różne.

 

18.06.18 r. g.1530

(poniedziałek)

 

2.

Komisja ds. Wsi i Infrastruktury Wiejskiej

 1. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu za 2017 rok.

 2. Sprawy różne.

18.06.18 r. g.1530

(poniedziałek)

 

3.

Komisja ds. Zdrowia.

 1. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania ze Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu za 2017 rok.

 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/145/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2018 roku.

 3. Sprawy różne.

18.06.18 r. g.1530

(poniedziałek)

 

4.

Komisja Edukacji , Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2016 - 2019.

 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu za 2017 rok.

 3. Sprawy różne.

19.06.18 r.g.1530

(wtorek)

 

5.

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli

 1. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu za 2017 rok.

 2. Sprawy różne.

19.06.18 r.g.1530

(wtorek)

6.

Komisja Polityki Prorodzinnej Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 1. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu za 2017 rok.

 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwidzynie.

 3. Sprawy różne.

20.06.18 r. g.1530

(środa)

7.

Komisja Statutowa

 1. Omówienie zmian do projektu Statutu Powiatu Kwidzyńskiego.

 2. Sprawy różne.

21.06.18 r. g.1400

(czwartek)

 

8.

Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 1. Informacja Prezesa Spółki „Zdrowie” o realizacji zaplanowanych na 2018 r. zadań inwestycyjnych w szpitalu w Kwidzynie.

 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2017r.
 • o zmianie uchwały Nr XXVII/154/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018.

     3. Sprawy różne.

21.06.18 r. g.1530

(czwartek)

 

9.

Komisja Rewizyjna

 1. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu za 2017 rok.

 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2017 r.,

 • absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

 1. Sprawy różne.

21.06.18 r. g.1530

(czwartek)

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 11-06-2018 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 11-06-2018 12:39