herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała nr 370/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 372/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 LIPCA 2018 R.)

Uchwała nr 370/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 6 lipca 2018 r.

 

w sprawie upoważnienia pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Na okres od 28. 08. 2018 r. do 31. 08. 2018 r. upoważnia się pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie Panią Aleksandrę Matczyńską do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki, którą kieruje.

 

§ 2

 

W ramach posiadanego upoważnienia do składania oświadczeń woli, o których mowa w § 1 dyrektor jednostki może zaciągać zobowiązania do wysokości wynikającej z planu finansowego wydatków tej jednostki.

 

§ 3

 

Wprowadza się wzór upoważnienia określony w załączniku do uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się staroście.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2018 r. z mocą obowiązującą do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Załącznik

do uchwały nr 370/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 6 lipca 2018 r.

 

 

Upoważnienie

 

 

Zarząd Powiatu upoważnia: Panią Aleksandrę Matczyńską

pełniącą obowiązki dyrektora

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

Upoważnienie ważne jest od dnia 28 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-07-2018 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 17-07-2018 10:50