Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 371/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 369/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 LIPCA 2018 R.)

Uchwała nr 371/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 17 lipca 2018 r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Powierza się pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn, nauczycielowi Panu Dariuszowi Wichowskiemu na okres od 28 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr 369/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Jednocześnie w myśl art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w: art. 63 ust. 13 - wykonuje zarząd powiatu (art. 29 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy).

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podjął w dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwałę nr 343/18 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, a w dniu 24 maja 2018 r. uchwałę nr 351/18 w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie (odwołanie z dniem 27 sierpnia 2018 r. w związku ze złożoną rezygnacją). W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, niemniej jednak kandydatowi temu powierzone zostanie stanowisko dyrektora szkoły na pełny okres 5 lat szkolnych: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu (zgodnie z ust. 10 art. 63 ustawy Prawo oświatowe), możliwe jest powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi. Stąd Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie - Pani Aleksandrze Matczyńskiej na okres od 28 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (uchwała nr 369/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn). Pismem z dnia 11 lipca 2018 r. Pani Aleksandra Matczyńska nie zaakceptowała i odmówiła przyjęcia tego stanowiska. W tej sytuacji możliwe jest powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nauczycielowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, tj. Panu Dariuszowi Wichowskiemu, na okres od 28 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Jednocześnie straci moc uchwała nr 369/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzynie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 17-07-2018 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 17-07-2018 10:44