Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 390/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia jednolitej procedury badania losów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

Uchwała nr 390/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 13 września 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia jednolitej procedury badania losów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz zgodnie z  umową  Nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00 o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się jednolitą procedurę badania losów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

W dniu 09. 11. 2016 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Kwidzyńskim zawarta została umowa Nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00 o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W realizowanym przez powiat, na podstawie tej umowy, projekcie zaplanowano badanie losów absolwentów zgodnie z zapisem przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, określonego w załączniku nr 1 do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie). Badanie to polegać ma, w szczególności na wprowadzeniu jednolitej procedury badania losów absolwentów we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, z wykorzystaniem, m. in. TIK.

Działanie to jest zgodne z podjętą w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego uchwałą Nr XXXV/176/2018 w sprawie przyjęcia „Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego - strategia na lata 2018-2023”. W polityce oświatowej określone zostały bowiem priorytety i cele strategiczne, a wśród nich znalazł się Priorytet 1. Utrzymanie wysokiej jakości kształcenia z wiodącą pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel strategiczny 1: Wspieranie uczniów w indywidualnym rozwoju. Ograniczenie przedwczesnego porzucania nauki szkolnej oraz Cel strategiczny 3: Wzmacnianie efektów kształcenia zawodowego. Rozwijanie partnerstwa placówek oświatowych z pracodawcami.
W ramach ostatniego z wymienionych celów zaplanowane zostało wprost zadanie: Realizacja projektu zawodowego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów”. Zapewnienie stałego udziału pracodawców w procesie kształcenia zawodowego. „Polityka oświatowa Powiatu Kwidzyńskiego - strategia na lata 2018-2023” powiązana jest także ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego, której aktualizacja uchwalona została uchwałą Nr XXXV/175/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-09-2018 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 13-09-2018 12:54