Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała III/12/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?".

Uchwała Nr III/12/2018

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 10 grudnia 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Roczny program współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) szczegółowo określa sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Ustawa nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Art. 5 a ust. 1 cytowanej ustawy nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała ureguluje współpracę pomiędzy samorządem Powiatu Kwidzyńskiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. określając cele, zasady, zakres, formy i priorytety tejże współpracy. Program sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzy mieszkańcom powiatu szansę pogłębienia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecanie realizacji zadań powiatu organizacjom pozarządowym i ww. podmiotom.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały - Roczny program współpracy

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 14-12-2018 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 14-12-2018 08:20