Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała III/13/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/162/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/174/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. (ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR V/30/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 STYCZNIA 2019R.)

Uchwała Nr III/13/2018

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia10 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/162/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/174/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

 

W tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/162/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/174/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W poz. I. „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej” kwotę 200 000,00 zł zmniejszyć o 33 300,00 zł do kwoty 166 700,00 zł;
  2. W poz. I. „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej” pkt 2. „Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)” kwotę 100 000,00 zł zmniejszyć o 33 300,00 zł do kwoty 66 700,00 zł;
  3. W poz. II. „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej” kwotę 2 015 938,00 zł zwiększyć o 33 300,00 zł do kwoty 2 049 238,00 zł;
  4. W poz. II. „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej” pkt 2. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a)” kwotę 120 000,00 zł zmniejszyć o 11 379,00 zł do kwoty 108 621,00 zł;
  5. W poz. II „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej” pkt 4. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (at. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)” kwotę 231 892,00 zł zwiększyć o 55 094,00 zł do kwoty 286 986,00 zł;
  6. W poz. II. „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej” pkt 5. „Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)” kwotę 110 000,00 zł zmniejszyć o 10 415,00 zł do kwoty 99 585,00 zł.

 

§ 2

 

Tabela ze zmianami stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone przez Prezesa Zarządu PFRON na dany rok dla powiatu.

W związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej na zadanie pn. „Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)” istnieje konieczność przesunięcia kwoty 33 300,00 zł.

Na podstawie ostatecznej analizy dotyczącej wydatków i złożonych wniosków do realizacji nastąpiło zwiększenie zapotrzebowania na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)”. Z kolei w zadaniach: „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a)” oraz „Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)” nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania.

W związku z powyższym środki na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej pn. „Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)” proponuje się zmniejszyć o kwotę 33 300,00 zł i przesunąć na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej.

Z kolei środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na zadania: „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a)” proponuje się zmniejszyć o kwotę 11 379,00 zł oraz „Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)” proponuje się zmniejszyć o kwotę 10 415,00 zł. Natomiast środki na zadanie pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)” proponuje się zwiększyć o kwotę 55 094,00 zł.

Powyższa uchwała uzyskała pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 14-12-2018 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 01-02-2019 11:10