Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała III/14/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej", zmienionej uchwałą nr XXVIII/161/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej".

Uchwała nr III/14/2018

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”, zmienionej uchwałą nr XXVIII/161/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej” wprowadza się następujące zmiany :

  1. Skreśla się § 1 o brzmieniu : Udziela się Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej w wysokości 713 706,02 zł (słownie: siedemset trzynaście tysięcy siedemset sześć złotych 02/100) na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”.
  2. Wprowadza się w to miejsce § 1 w brzmieniu : Udziela się Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2019 w formie dotacji celowej w wysokości 713 706,02 zł (słownie: siedemset trzynaście tysięcy siedemset sześć złotych 02/100) na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Jednym z priorytetów Powiatu Kwidzyńskiego jest realizacja działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Gmina Ryjewo jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”, prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie.

21 września 2017 r. Gmina Ryjewo zwróciła się z wnioskiem o udzielenie przez Powiat Kwidzyński pomocy finansowej w wysokości 600 000 zł ze środków budżetu powiatu na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”, czego efektem było podjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego uchwały nr XXVII/152/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”.

W dniu 3 stycznia 2018 r. Gmina Ryjewo ponownie złożyła wniosek o udzielenie wsparcia ze środków budżetu powiatu na realizację ww. zadania inwestycyjnego w związku z aktualizacją jego kosztorysu, w związku z czym Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła uchwałę nr XXVIII/161/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”.

W dniu 8 listopada 2018 r. Gmina Ryjewo złożyła ponowny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu powiatu na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej” z tytułu aktualizacji kosztorysu wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego na rok 2019.

Realizacja zadania znacząco przyczyni się do zlikwidowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, korzystających z zajęć prowadzonych przez warsztat terapii zajęciowej oraz zajęć rehabilitacyjnych, ponadto zwiększy dalszą integrację środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną w ramach organizowanych zajęć, szkoleń i innych programów realizowanych wspólnie przez Gminę Ryjewo i warsztat terapii zajęciowej oraz nabywanie umiejętności, które pozwolą na większe usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych w codziennym życiu.

W związku z powyższym zasadnym jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej”.

Podstawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej będzie umowa zawarta pomiędzy stronami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 14-12-2018 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 14-12-2018 08:30