Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 11/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2019 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 304/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 R.)

Uchwała nr 11/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2019 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b ust. 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/12/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.
  2. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Skład Komisji:

1) Renata Majda – przedstawiciel zarządu powiatu - przewodniczący

2) Joanna Bożek - przedstawiciel zarządu powiatu

3) Anna Świątkowska - przedstawiciel zarządu powiatu

4) Ilona Miklewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowych

5) Magdalena Szachmytowska - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

 

§ 2

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej znajduje się w uchwale Nr III/12/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała nr 304/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2018 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 17-12-2018 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 17-12-2018 13:09